SVEIKATOS IR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PROGRAMOS

 

ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS,

PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

 

Profesijų (veiklos sričių) kodai

Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai

Mokymo programos kodas

Mokymo periodiškumas

1

2

3

4

001

Kariai

KP

Pradedant tarnybą

KT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

002

Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai

PP

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

003

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus

PP

Prieš įsigyjant ginklą

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

004

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai

PG

Prieš pradedant dirbti

(išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

PT

Kas treji metai          ( 3 m)

005

Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai

PG

Prieš pradedant dirbti

PT

Kasmet

006

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai         ( 5 m)

007

Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

 

008

 

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas

 

PP, HB, H2

 

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai         ( 5 m)

009

Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H3

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai         ( 5 m)

010

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H4

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

011

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

PP, HB, H5

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

012

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

 

PP, HB, H6

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai         ( 5 m)

014

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Kas penkeri metai          ( 5 m)

015

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

 

PP

Prieš pradedant dirbti

PT

Dirbant – kas penkeri metai   ( 5 m) 

 

016

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

 

PP

Prieš pradedant vairuoti

017

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

PP, HB, H7

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai         ( 5 m)

018

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

 

PP, HB, H1

Prieš pradedant dirbti

PT

 

Kas penkeri metai        ( 5 m) 

 

019

 

 

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

 

 

PP, HB, H8

Prieš pradedant dirbti

020

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai

HB, H9

Prieš pradedant dirbti

H9

Kas dveji metai          ( 2 m)

021

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines)

maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai

HB, H10

Prieš pradedant dirbti

H10

Kas penkeri metai         ( 5 m)

 

tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai

HB, H10

Prieš pradedant dirbti

H10

Kas dveji metai         ( 2 m)

022

Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra 

HB, H11

Prieš pradedant dirbti

023

Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

HB, H12

Prieš pradedant dirbti

024

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti)

HB, H13

Prieš pradedant dirbti

025

Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai

HB, H14

Prieš pradedant dirbti

026

Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

A1

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti

 

 

Susisiekite su mumis!